ปิดหน้าต่างนี้
เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๑ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.
<-- คลิกอ่านรายละเอียด -->

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

การศึกษาต่อใน มมส.
แหล่งข้อมูลต่างๆ
สถิติเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๘
รวมลิงก์คลิกอ่านรายละเอียด


มมส จัดงานแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๑
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ ทำงานเพื่อ มมส จนถึงวาระของการเกษียณอายุราชการ ซึ่งงานมุฑิตาจิตได้จัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี และปี ๒๕๕๑ มีผู้เกษียณอายุ ๑๐ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ  รศ.มยุรี  ภารการ  ผศ.ทวีชัย  สิทธิศร  อ.ระวิวรรณ  ศรีบุญลือ  ดร.ชชุรัตน์  อุ่นพิกุล  อ.มงคล  ม่วงเขียว  นายทองคำ  แพงจันทร์ นายบิน  อุรันต์ และ อีก ๒ ท่านเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คือ ผศ.สุมานะ  อาจหาร กับ ผศ.จรรยา  อาจหาญ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำอวยพร  การแสดงดนตรี จากนั้น พลเอก สุพิทย์  วรอุทัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่นายกสภา มมส ประธานในพิธีขึ้นกล่าวแสดงมุฑิตาจิต มอบโล่เกียรติคุณ เข็มรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
มีผู้บริหาร บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุฑิตาจิต
ณ อาคารพลศึกษา วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

>>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์


 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อ่าน

 

สัมมนาวิชาการเรื่อง“นโยบายการศึกษาของออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ กับการพัฒนาประเทศ ”

๒๘

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต "ผู้เกษียณอายุราชการ มมส" (๑๘ กันยายน ๒๕๕๑)

๑๙๗

รับฟัง "รายการแนะแนวการศึกษาต่อ มมส" ทางFM ๑๐๒.๒๕ MHz

๔๔

ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ "เปิดขอบฟ้างานพัฒนาชุมชน" ครั้งที่ ๑

๑๐๑

สัมมนาทางวิชาการเรื่องเหลียวหลัง เเลหน้า กับประวัติศาสตร์การเเบ่งเเยกดินเเดนในประเทศไทย พม่า กัมพูชา เเละมาเลเซีย

๑๑๒

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 ข่าวรับสมัครงาน/ ประกวดราคา/ จัดซื้อจัดจ้าง

 

อ่าน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา

๑๘๐

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๖๖๔

คณะเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์ ๑ อัตรา

๖๒๕

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์

๓๔๔

สำนักบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์พื้นที่รับสมัคร "แม่บ้าน" ๑ อัตรา

๑๐๘

ฝากข่าวรับสมัครงาน/ ประกวดราคา/ จัดซื้อจัดจ้าง| อ่านข่าวย้อนหลัง

 ข่าวอบรม / สัมมนา / การศึกษา / ทุน

 

อ่าน

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

๒๑๗

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศประเภท ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

๓๖

เรียนและทำงานที่อเมริกา เป็นระยะเวลา ๑-๒ ปี กับ Au Pair Thailand

๑๕๙

ขอเชิญน้องๆ อายุ ๑๘-๒๖ ปีร่วมส่งบทความเข้าประกวด ชิงทุนออแพร์และทุนสนับสนุน

๑๙๘

แจ้งการส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ./กำหนดการโอนเงิน

๒๑๙๒

ฝากข่าวอบรม / สัมมนา / การศึกษา / ทุน | อ่านข่าวย้อนหลัง

 ข่าวอื่น ๆ

 

อ่าน

 

วีดิทัศน์ ( การศึกษา : ส่องสว่างกลางความมืดมิด)

๒๗

ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่พรรคพลังสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

๑๓๘

ขอเชิญประกวด Network Security Contest ๒๐๐๘ ชิงรางวัลกว่า ๑๓๕,๐๐๐ บาท

๑๓๘

รายงานผลการแข่งขันกีฬา TUKCOM JUNIOR GAMES ของนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต

๓๐๑

นิสิตเอกภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth National English Language Speech Competition ๑๐ Anniversary) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา และ IDP Educational Service

๔๓๓

ฝากข่าวอื่นๆ| อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

 

www.msu.ac.th © สงวนสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

หมายเลขหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ถึง ๔๐

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
กรุณาปรับหน้าจอที่ความละเอียด ๑๐๒๔ x ๗๖๘ จุด เพื่อรับชมเว็บไซต์ที่ดูเหมาะสมขึ้น
ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ : Webmaster@msu.ac.th โทร ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ถึง ๔๐ ต่อ ๒๓๔๔ มือถือ ๐-๙๙๓๗-๒๐๕๒